Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:45.627
Unique ID:STEAM_0:1:24913846
Steam Community:76561198010093421
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:20. jan 2021. 13:30:36 (Ukupno: 579 konektovanja)
Provedeno vreme:33 dana 11:43:02 sati
Prosečan ping:136,81ms (Latency: 68,40ms)
Omiljeno oružje:MAKAROVMAKAROV
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Security 17d 00:19h 1.958 puta 51% 1,16
Insurgent 16d 07:55h 1.872 puta 49% 1,15
Spectator 0d 00:05h 1 puta 0% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
recon 8d 13:47h 645 puta 26% 1,21
scout 8d 04:39h 643 puta 25% 1,19
specialist 7d 17:27h 461 puta 18% 1,12
sharpshooter 2d 12:25h 268 puta 11% 1,10
designated_marksman 1d 15:27h 177 puta 7% 1,11
militant 1d 00:14h 111 puta 4% 1,08
rifleman 0d 22:14h 124 puta 5% 1,26
fighter 0d 11:22h 46 puta 2% 1,11
sniper 0d 09:35h 45 puta 2% 1,14
support 0d 01:25h 7 puta 0% 0,95
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Round Win 9.279 puta 92.790
Headshot Kill 2.661 puta 2.661
Double Kill (2 kills) 1.491 puta 1.491
Triple Kill (3 kills) 791 puta 1.582
Domination (4 kills) 447 puta 1.341
Rampage (5 kills) 186 puta 744
Captured Objective 73 puta 365
Mega Kill (6 kills) 40 puta 200
Ownage (7 kills) 12 puta 72
Ultra Kill (8 kills) 2 puta 14
God Like (12 kills) 1 puta 11

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
tell 3d 21:12h 2.137 17% 1.476 1,45 370 15% 17% 188
station 3d 17:51h 1.463 12% 1.330 1,10 252 10% 17% 170
sinjar 3d 15:53h 1.317 11% 1.163 1,13 265 11% 20% 96
revolt 2d 22:50h 1.088 9% 1.094 0,99 227 9% 21% 64
siege 2d 21:37h 1.419 11% 1.072 1,32 292 12% 21% 112
market 2d 14:44h 942 8% 835 1,13 229 9% 24% 81
district 1d 19:58h 760 6% 648 1,17 110 4% 14% 87
embassy 1d 18:49h 717 6% 602 1,19 172 7% 24% 36
heights 1d 07:18h 415 3% 462 0,90 99 4% 24% 55
verticality 1d 07:06h 462 4% 427 1,08 90 4% 19% 20
drycanal 1d 04:51h 388 3% 345 1,12 83 3% 21% 17
contact 0d 18:19h 268 2% 264 1,02 56 2% 21% 11
market_night 0d 15:46h 248 2% 177 1,40 75 3% 30% 8
uprising 0d 14:22h 242 2% 229 1,06 55 2% 23% 11
kandagal 0d 13:10h 177 1% 185 0,96 33 1% 19% 6
drycanal_night 0d 12:13h 152 1% 126 1,21 35 1% 23% 8
station_night 0d 03:17h 57 0% 48 1,19 13 1% 23% 8
sinjar_night 0d 03:10h 58 0% 42 1,38 15 1% 26% 5
tell_night 0d 02:28h 44 0% 34 1,29 7 0% 16% 1
embassy_night 0d 00:56h 17 0% 13 1,31 4 0% 24% -
verticality_night 0d 00:45h 16 0% 8 2,00 6 0% 38% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
MAKAROV MAKAROV 1,00 10.296 82% 401 21% 2.032 84% 20%
GRENADE_M67 M67 3,00 736 6% 145 8% 105 4% 14%
GRENADE_F1 F1 3,00 682 5% 229 12% 113 5% 17%
MODEL10 MODEL10 2,00 289 2% 19 1% 57 2% 20%
M45 M45 1,00 277 2% 16 1% 61 3% 22%
M1911 M1911 1,00 142 1% 33 2% 34 1% 24%
M9 M9 1,00 85 1% 62 3% 11 0% 13%
M4A1 M4A1 1,00 54 0% 142 7% 9 0% 17%
KABAR KABAR 1,00 41 0% 9 0% 8 0% 20%
M1A1 M1A1 1,00 20 0% 34 2% 1 0% 5%
GURKHA Gurkha 2,00 5 0% 4 0% 1 0% 20%
TOZ TOZ 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
MOSIN MOSIN 1,00 1 0% 2 0% 1 0% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MAKAROV 15.145 20.1 64.3 15.6
MODEL10 410 20.7 60.5 18.8
M45 395 19.2 59.2 21.5
M1911 205 22.9 60.0 17.1
M9 133 24.1 54.1 21.8
M4A1 73 26.0 50.7 23.3
M1A1 25 28.0 64.0 8.0
GURKHA 11 9.1 72.7 18.2
MOSIN 1 100.0 0.0 0.0
TOZ 1 100.0 0.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
MAKAROV 98.758 15.151 2.599.463 10.296 401 25,68 2.032 20% 15% 171,60 9,60
MODEL10 1.960 410 73.690 289 19 15,21 57 20% 21% 179,70 6,80
M45 1.960 395 80.475 277 16 17,31 61 22% 20% 203,70 7,10
M1911 1.000 205 40.710 142 33 4,30 34 24% 21% 198,60 7,00
M9 850 133 19.693 85 62 1,37 11 13% 16% 148,10 10,00
M4A1 745 73 24.554 54 142 0,38 9 17% 10% 336,40 13,80
M1A1 146 25 8.965 20 34 0,59 1 5% 17% 358,60 7,30
GURKHA 54 11 1.060 5 4 1,25 1 20% 20% 96,40 10,80
MOSIN 3 1 251 1 2 0,50 1 100% 33% 251,00 3,00
TOZ 4 1 461 1 1 1,00 - 0% 25% 461,00 4,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: